Dyrektywa ErP

odnośnie ekoprojektu i etykiet energetycznych

Instrukcja użycia etykiety energetycznej zgodnej z ErP

Począwszy od 26 września 2015, etykieta z oznakowaniem energetycznym będzie
przyklejana na wszystkich urządzeniach grzewczych i ciepłej wody użytkowej.
Zapewni to konsumentom zdolność wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania

Zobacz więcej przykładów etykiet

Wszystko co musisz wiedzieć o dyrektywie ErP, ekoprojekcie i etykietach energetycznych

Dokumenty do pobrania dotyczące ErP: akta, artykuły, itp.

Pobierz plik

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bardziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też producentom, przemysłowi i całej gospodarce.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonuje uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiązków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wprowadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r. De Dietrich Technika Grzewcza realizując ten obowiązek zamieszcza poniżej informację dotyczącą zakresu klas efektywności energetycznej, którą oznaczane są oferowane urządzenia o mocy do 70 kW oraz podgrzewacze o pojemności do 500 litrów.

Ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne (zakres rozporządzenia 811/2013)
skala od A++ do G, zestawy od A+++ do G


Kotły gazowe kondensacyjne:
Duo-tec Compact+, Innovens MCA, Innovens Pro MCA, Lumea MPX, MCR3 PLUS, MCR Home, MCR/II BIC, MCX PLUS, Modulens G AGC, MPX Compact

Kotły gazowe niskotemperaturowe:
Zena MS

Kotły olejowe:
Modulens O AFC, NeOvo Condens, NeOvo EcoNox

Pompy ciepła:
Alezio evolution, GSHP, HPI Evolution

Urządzenia hybrydowe:
MCR3 PLUS Hybrid, Modulens G Hybrid, NeOvo Condens Hybrid, NeOvo EcoNox Hybrid

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (zakres rozporządzenia 812/2013)
skala od A+ do F, zestawy od A+++ do G


Podgrzewacze c.w.u.:
Baxi PremierPlus, BEPC, BPB, BS, PSE, SR, SR..SN, SW..SN

Podgrzewacze termodynamiczne:
Kaliko essentiel, Kaliko TWH, Kaliko SPLIT

Podgrzewacze solarne:
Inisol BSL..N, Inisol Uno BSL, Inisol Uno BESL

Definicje


Wg rozporządzenia 811/2013 Art. 2:

2) „ogrzewacz pomieszczeń” oznacza urządzenie, które:

a) dostarcza ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie temperatury wewnętrznej w przestrzeni zamkniętej, takiej jak budynek, mieszkanie lub pokój; oraz
b) jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła;
3) „ogrzewacz wielofunkcyjny” oznacza ogrzewacz pomieszczeń zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepła w celu dostarczania ciepłej wody użytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilościach i o wybranych wartościach natężenia przepływu w określonych przedziałach czasowych, połączony z zewnętrznym źródłem zasilania w wodę użytkową;
19) „zestaw zawierający ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza pomieszczeń w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;
20) „zestaw zawierający ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza wielofunkcyjnego w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;

Wg rozporządzenia 812/2013 Art. 2:

20) „podgrzewacz wody” oznacza urządzenie, które:
a) jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania wodą użytkową;
b) wytwarza i przekazuje ciepło w celu przygotowania gorącej wody użytkowej o określonym zakresie temperatur, w określonej ilości, przy określonych wartościach natężenia przepływu i w określonych przedziałach czasowych; oraz
c) jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła;